Náš tým

Jsme připraveni postarat se o Vaše zájmy

Mgr. Roman Krakovka

Mgr. Roman Krakovka

advokát a insolvenční správce

Advokátem od roku 2001

Insolvenčním správcem od roku 2009

Specializace: generální praxe ve všech hlavních oborech práva se zaměřením na občanské právo, právo obchodních korporací, insolvenční právo, trestní právo a rodinné právo, věcná práva k nemovitým věcem, závazková práva, oddlužení, konkurzy, řízení podniku, obhajoba v trestním řízení, znalost problematiky církevních právnických osob

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1996)

Členství a funkce: Česká advokátní komora (1996), Spolek Moravských insolvenčních správců

Mgr. Roman Černý

Mgr. Roman Černý

advokát, s nímž spolupracujeme

Specializace: generální praxe ve všech hlavních oborech práva se zaměřením na občanské právo

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2017)

Studijní pobyt Erasmus+ ve Francii na právnické fakultě na Université de Caen Normandie (2016)

Ing. Gabriela Krakovková

Ing. Gabriela Krakovková

insolvenční specialista

Specializace: správa insolvenčních řízení, oddlužení

Vzdělání: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava (2010)

Pavlína Masopustová

Pavlína Masopustová

asistentka

Vzdělání: Střední ekonomická škola Ostrava (1992)

Kateřina Krakovková

Ing. Kateřina Krakovková

asistent insolvencí

Vzdělání: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava (2023)