Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Správní právo

  • právní zastoupení pachatele v přestupkovém řízení,
  • zastoupení poškozeného přestupkem (uplatnění nároku na náhradu škody způsobené přestupkem a zastupování před státními orgány),
  • zastoupení stavebníka ve stavebním řízení,
  • dopravní přestupky,
  • památková péče;