Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Občanské právo

  • právní poradenství v občanskoprávních vztazích,
  • příprava nebo revize smluv (darování, koupě movité věci, koupě nemovité věci, výpůjčka, zápůjčka, nájem bytového prostoru, nájem nebytového prostoru, nájem movité věci, pacht, dílo, …),
  • uplatnění práv z vadného plnění – reklamace,
  • otázky spotřebitelského práva,
  • uplatnění nároků na náhradu škody,
  • vydání bezdůvodného obohacení,
  • vymáhání pohledávek (výzvy k zaplacení, nalézací řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení)
  • obrana proti vyvádění majetku dlužníkem,
  • obrana proti nezákonným nárokům (nemravné úroky, neplatné rozhodčí doložky, nedostatečné posouzení schopnosti splácet dluhy)
  • aktivní řešení dluhů – jednání s věřiteli;