Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Trestní právo

  • obhajoba a právní zastoupení v přípravném řízení (podání vysvětlení, výslech obviněného, účast u dalších vyšetřovacích úkonů, podání opravných prostředků),
  • obhajoba v trestním řízení před soudem,
  • zastoupení poškozeného trestným činem (uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestným činem a zastupování před orgány činnými v trestním řízení),
  • zastoupení oběti trestného činu;