Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Nemovitosti

  • příprava kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv o převodu vlastnictví k nemovitým věcem, včetně smluv o budoucích smlouvách,
  • příprava smluv o advokátní úschově kupní ceny a listin,
  • příprava smluv o zřízení věcných břemen,
  • příprava zástavních smluv,
  • příprava smluv o zřízení předkupního práva, práva stavby,
  • příprava smluv o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
  • příprava smluv o hospodaření se společnou věcí – spoluvlastnictví,
  • příprava nájemních a podnájemních smluv nemovitých věcí.