Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Dědické právo

  • závěti nebo dědická smlouva či jiný způsob převodu majetku pro případ smrti,
  • neplatnost závěti nebo dědické smlouvy,
  • neplatnost vydědění,
  • nabývání dědictví pozůstalými vč. dědictví zatíženého dluhy,
  • dohody dědiců o rozdělení dědictví,
  • spory týkající se dědictví,
  • dodatečné projednání dědictví;