Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Insolvenční právo

  • příprava insolvenčních návrhů,
  • oddlužení (plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžením majetkové podstaty),
  • konkursy,
  • příprava přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení,
  • zastoupení ve věřitelském výboru,
  • popírání pravosti, výše a pořadí pohledávek,
  • incidenční žaloby;