Spolehlivost . Důvěra . Odbornost
Právní služby

Vigilantibus iura scripta sunt
(Bdělým náleží právo)

Tým advokátní kanceláře Krakovka

Advokátní kancelář Mgr. Romana Krakovky byla založena v roce 2016. V období od roku 2001 do roku 2016 vykonával advokát Mgr. Roman Krakovka advokátní praxi jako společník renomované ostravské advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského, závazkového, insolvenčního, trestního a rodinného práva. Poskytování právních služeb je založeno na individuálním osobním přístupu, odbornosti a solidnosti. Prioritou poskytovaných právních služeb je vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem.

V rámci advokátní činnosti se advokátní kancelář také specializuje na komplexní právní zastupování církevních právnických osob, a to jak v restitučních sporech, tak při řešení každodenních provozních transakcí spojených s činností těchto právnických osob.

Vedle advokátní praxe tvoří nemalou část činnosti advokátní kanceláře také výkon funkce insolvenčního správce, která zahrnuje problematiku insolvenčního práva z pohledu dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, popř. dalších osob spolupracujících při zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčních řízeních.

Pomáháme našim klientům

Občanské právo

Občanské právo

Smlouvy, reklamace, spotřebitelské právo, náhrada škody, vymáhání pohledávek. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského práva.

Korporátní právo

Korporátní právo

Rádi byste založili společnost, jste společníkem, akcionářem nebo členem orgánu? V naší kanceláři se zabýváme veškerými záležitostmi týkajícími se existence právnických osob.

Trestní právo

Trestní právo

Je proti Vám vedeno trestní řízení? Byla Vám způsobena trestným činem škoda? Jste obětí trestného činu? Naše kancelář Vám ráda poskytne pomoc.

Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

Ulpianus, římský právník (170-228)