Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Korporátní právo

  • založení právnické osoby (spolek, nadace, nadační fond, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek),
  • zrušení právnické osoby včetně likvidace,
  • sepis nebo změna zakladatelského právního jednání (společenské smlouva, stanovy, statut…) včetně změny výše základního kapitálu,
  • převod obchodního nebo členského podílu,
  • obsazení orgánů právnických osob (jmenování člena orgánu, odvolání člena orgánu, odstoupení z funkce apod.),
  • práva a povinnosti členů, společníků, akcionářů i členů orgánů včetně sporů mezi nimi a právnickou osobou,
  • jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (valná hromada, členská schůze apod.);