Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Rodinné právo

  • rozvody manželství (rozvody sporné i nesporné včetně všech souvisejících záležitostí),
  • úprava poměrů nezletilého dítěte (péče o dítě, úprava styku s dítětem, rozhodování o významných záležitostech dítěte, na nichž se rodiče dítěte nemohou dohodnout),
  • výživné na nezletilé dítě, výživné na zletilé dítěte, výživné mezi manžely (určení či změny výše výživného, vymáhání výživného),
  • společné jmění manželů (předmanželské smlouvy, zúžení či rozšíření společného jmění manželů, zrušení a vypořádání společného jmění manželů);