Právní služby

Komplexní právní služby založené na osobním přístupu, odbornosti a solidnosti, s důrazem na vytvoření důvěry mezi advokátem a klientem

Právní zastoupení

  • právní zastoupení v soudních řízeních,
  • právní zastoupení v přestupkových řízeních,
  • právní zastoupení v rozhodčích řízeních,
  • sepis žalob a návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů, opravných prostředků,
  • právní zastoupení v řízeních o ústavní stížnosti před Ústavním soudem ČR,
  • právní zastoupení v řízeních před orgány státní správy a územní samosprávy,
  • právní zastoupení v exekučních řízeních;